Popis funkčnosti systému Azael

Atributy Doplněk za 100 Kč

Pro rozšíření popisu a zatříditelnosti fotografií slouží atributy. V administraci v sekci texty » atributy vyplníte název atributu, jeho zatřídění a typ záznamu (pro krátné texty textové pole, pro delší texty textarea).

Na následujícím ukázkovém obrázku jsem definoval dva atributy: použití stativu a počasí při pořízení snímku...

Atributy a práce s nimi

...u jednotlivých fotografií mám tedy možnost definovat výše zmíněné atributy, které se budou jako textové informace zobrazovat návštěvníkovi stránek.

Atributy a práce s nimi

Pokud bude jako typ atributu použito textové pole, bude se tento atribut chovat jako odkaz a návštěvník bude moc třídit jednotlivé fotografie např. dle počasí při pořízení snímku.

Atributy a práce s nimi

Kliknutím na odkaz „zataženo“ vyhledá systém pouze fotografie s atributem „počasí při pořízení snímku“ a hodnotou „zataženo“.

Je-li jako typ záznamu vybrána „textarea“, nebude její hodnota vypsána jako odkaz. Předpokládá se, že delší texty by se v naprosté většině případů neshodovaly a pro danou hodnotu atributu by tak existoval pouze aktuálně prohlížený snímek.

Screenshoty administračního rozhraní

Administrace galerií
Přehledný strom vložených galerií
Přehled fotografií v náhledech
Přehled fotografií v seznamu
Editor textů
Administrace knihy návštěv
Přehled uživatelů
Správa fotografické techniky
Barevné kategorie
Štítky
Hromadné nahrávání fotografií přes FTP
Správa uživatelů a jejich oprávnění