Popis funkčnosti systému Azael

Formuláře Doplněk za 300 Kč

Tento volitelný modul je velice variabilní ve svém využití. V administraci můžete s jeho pomocí velice snadno vytvořit interaktivní formulář, který návštěvníkovi Vašeho webu můžete nabídnout přímo jako součást některého z Vašich textů.

Jak vytvořit nový formulář

Nový formulář vytvoříte v základním adresáři modulu forumláře. Do pole „Název formuláře“ vepíšete jméno. Pole „Tlačítko“ můžete ponechat prázdné, popř. zvolíte vlastní text tlačítka pro odeslání formuláře. Výchozí hodnota je nastavena na „Odeslat“.

Vytvoření nového formuláře

Všechny formuláře se zobrazují ve spodní tabulce. Jeden řádek odpovídá jednomu formuláři. V tabulce jsou také speciální sloupce a to „počet polí“, kde je vypsán počet formulářových prvků daného formuláře a „Odpovědi“, kde ze zobrazuje počet uživatelských odpovědí na vybraný formulář. Pokud není počet odpovědí nulový, pak se kliknutím na číslo dostanete do archívu odpovědí.

Tabulka vytvořených formulářů

Kliknutím na název formuláře otevřete podadresář, kde můžete vkládat jednotlivé formulářové prvky.

Základní formulářové prvky

Základními prvky, ze kterých můžete poskládat formulář jsou textová pole jednořádková a textová pole víceřádková (textarea).

Prvky formuláře

Vložíte např. jednořádková pole jméno, příjmení, email a několik víceřádkových polí s různými otázkami, celý formulář vložíte do článku a máte za minutu vytvořený uživatelský dotazník.

Zelené puntíky vedle ID jednotlivých formulářových prvků znamená, že dané pole je povinné, bez jeho vyplnění se formulář neodešle. Kliknutím na puntík jej můžete změnit v červený, tedy nepovinný prvek.

Pokud byste rádi pole předvyplnili nějakou hodnotou (klasicky se s tím můžete setkat v pole email s předvyplněných znakem zavináče), pak do předpisu formulářového prvku zadejte i hodnotu „Předvyplněno“.

Primární pole slouží k označení základních polí formuláře a to výhradně pro potřeby odesílání vyplněných odpovědí na Vaši emailovou adresu. Pokud zadáváte pole jméno a příjmení (nebo podobné), označte je jako primární, stejně tak pole pro email. Informační zpráva Vám tak přijde s mailovou adresou a jménem tohoto uživatele a vy mu můžete z Vaší mailové schránky rovnou odpovědět (jedná-li se např. o přihlášku na workshop).


Tabulka vytvořených formulářů

Jak takto vytvořený formulář vložíte přímo do textu Vašeho článku si přečtěte v nápovědě Chytrá slova pod nadpisem „Formuláře“.


Pokročilé formulářové prvky

Mezi pokročilé formulářové prvky jsem zařadil výběrové formuláře (radio button), zaškrtávací formuláře (checkbox) a vyběrové roletky (selectbox). Každý z těchto typů polí se hodí na různé druhy otázek.


Pokročilé formulářové prvky


Zatímco u radio button a selectboxu mohu vybrat pouze jednu odpověď, u checkboxu jich mohu zaškrtnout více.

Odpovědi, které nabízíte uživatelům, vytvoříte v podadresáři jednotlivých otázek. Do tohoto podadresáře se dostanete kliknutím na název pole.

Odpovědi na výběrové otázky

Zelený/červený puntík vedle ID definované odpovědi v tomto případě neznamená, zdali je odpověď povinná (to je již definováno o adresář výše), ale jaká odpověď je na počátku zaškrtnutá (nebo zvolená). U selectboxu a radio buttonu lze zvolit jen jednu, u checkboxu jich jako výchozí stav můžete definovat více.


Tato funkcionalita byla přidána ve své základní podobě ve verzi 2.35

Screenshoty administračního rozhraní

Administrace galerií
Přehledný strom vložených galerií
Přehled fotografií v náhledech
Přehled fotografií v seznamu
Editor textů
Administrace knihy návštěv
Přehled uživatelů
Správa fotografické techniky
Barevné kategorie
Štítky
Hromadné nahrávání fotografií přes FTP
Správa uživatelů a jejich oprávnění