Popis funkčnosti systému Azael

Galerie

V jednotlivých galeriích jsou přímo umístěny fotografie. Galerie tvoří strukturní kostru celého webu, a tak by měly být tříděny logicky a nikoliv náhodně a chaoticky. Do galerií můžete umisťovat podgalerie, které rozdělují svou mateřskou galerii na více podčástí.

Systém je uzpůsoben pro vkládání nekonečného množství podgalerií, ale administrátor musí samozřejmě dbát především na přehlednost galerií pro návštěvníky webu. Nedoporučuje se tedy vkládat více než tři vnořené podgalerie.

Návštěvník by potom stále musel „rozklikávat“ galerie, ačkoliv by si raději prohlížel fotografie, které jsou ukryty kdesi na dně struktury.

Dalším důležitým aspektem je to, že na jedné úrovni v galerii mohou být pouze galerie nebo pouze fotografie. Nikdy nemůžete mít v galerii jak podgalerie, tak fotografie. Systém Vám při pokusu o nahrání fotografie do galerie, ve které se již nachází podgalerie, tuto fotografii nahrát nedovolí.

Operace s galeriemi

Galerie i podgalerie můžete kromě vkládání také dále editovat, a to jak jejich jména, tak umístění v galeriích. Přemístění galerie do jiné galerie funguje opět za předpokladu, že v cílové galerii se již nenachází fotografie. Galerie můžete také mazat, a to v případě, že se v dané galerii nenacházejí ani podgalerie ani fotografie. Důležitou operací, kterou můžete dělat s galeriemi, je změna jejich pořadí v rámci nadřazené galerie. Galerie tak můžete posouvat „nahoru“ a „dolů“, a tím měnit jejich posloupnost.

Screenshoty administračního rozhraní

Administrace galerií
Přehledný strom vložených galerií
Přehled fotografií v náhledech
Přehled fotografií v seznamu
Editor textů
Administrace knihy návštěv
Přehled uživatelů
Správa fotografické techniky
Barevné kategorie
Štítky
Hromadné nahrávání fotografií přes FTP
Správa uživatelů a jejich oprávnění