Popis funkčnosti systému Azael

Filtrování fotografií

Může nastat situace, že počet fotografií ve vaší galerii dosáhne závratných výšin (stačí jen stovky fotografií) a vyhledání konkrétní fotografie se stává pomalu obtížným až nemožným. Právě proto existuje v administraci v přehledu fotografií (typ seznam) filtr, který vám takovéto hledání usnadní.

Filtrování fotografií

Filtrovat fotografie můžete podle galerií (popřípadě máte-li zapnuté i podle kategorií) a podle zadaného výrazu. Filtrování dle galerií (kategorií) je velice snadné. Vyberete z výběru galerii a v přehledu se Vám zobrazí jen ty fotografie, které náleží do zvolené galerie. V případě, že vyberete navíc kategorii, v přehledu se zobrazí fotografie, které náleží do vybrané galerie a současně do vybrané kategorie. Přehled fotografií tedy bude tvořit průnik oběma množinami.

Zadáním výrazu do vyhledávání v přehledu fotografií naleznete takové fotografie, které mají hledaný řetězec v názvu, popisu, klíčových slovech, referenčním číslu nebo v zadané technice (technické vybavení, kterým byla fotografie pořízena).

Ve vyhledávání ještě existují speciální dotazy, kterými se můžete dotazovat přímo na ID fotografie:

#1 (najde fotografii s ID 1)
#1-3 (najde fotografie s ID >= 1 a <= 3)
#3-1 (stejné jako předešlý dotaz, systém si ID seřadí vzestupně)
#star (vytřídí všechny fotografie označené hvězdičkou)

Dotazy vyhledávání jdou samozřejmě kombinavat s tříděním galerií a kategorií, takže můžete dospět např. k takovémuto složitějšímu dotazu:

Galerie: Krajina
Kategorie: Jaro
Vyhledávání: #1-100 hory

Výsledkem bude výpis fotografií v galerii krajina, které jsou současně v kategorii jaro, mají ID od 1 do 100 včetně a také mají v názvu, popisu, klíčových slovech, technickém vybavení nebo referenčním čísle klíčové slovo hory.

Tato funkcionalita byla přidána ve své základní podobě ve verzi 2.20

Screenshoty administračního rozhraní

Administrace galerií
Přehledný strom vložených galerií
Přehled fotografií v náhledech
Přehled fotografií v seznamu
Editor textů
Administrace knihy návštěv
Přehled uživatelů
Správa fotografické techniky
Barevné kategorie
Štítky
Hromadné nahrávání fotografií přes FTP
Správa uživatelů a jejich oprávnění