Popis funkčnosti systému Azael

WYSIWYG editor

z anglického „what you see is what you get“ tedy „vidíš hned to, co edituješ“. Editor s podobnými funkcemi jako word nebo jemu podobné programy. Snadno naformátujete Váš text pro web bez znalostí programování.

Typy boxů

Editor rozděluje text na jednotlivé boxy. Tyto boxy jsou v levém horním rohu označeny malým písmenkem pro snadnou orientaci. Seznam možných boxů vidíte v pravém menu „HTML předvolby“.

Typ boxu vyměníte za jiný, kliknete-li na stávající box s textem a následně kliknete na vámi zvolený nový typ v pravém menu. V tu chvíli se změní i písmenko označující vybraný box.

p = paragraph (základní odstavec)

Tento typ boxu se Vám vytvoří ve chvíli, kdy v editoru začnete psát nebo když nějaký text vkládáte.

H2 - H6 = headings (nadpisy)

Těchto pět rozdílně naformátovaných nadpisů můžete používat k rozlišení důležitosti různých odstavců.

code = bez formátování

Používá se k vypisování zdrojového kódu na webových stránkách a slouží spíše pro různé webdeveloperské stránky. Neznamená to však, že nemůžete tohoto boxu kreativně využít pro odlišení různých textů.

citation = citace

Box používaný převážně pro zvýraznění citovaného textu, může však být použit jakýmkoliv způsobem, který uznáte za vhodné.

Horní lišta

Tučně Tučně

Tučný text slouží k zvýraznění textu

Kurzíva Kurzíva

Odlišení textu kurzívou

Horní index Horní index

Vytvoří malá písmena v horní části řádku

Dolní index Dolní index

Umožňuje vytvořit malá písmena pod základní čárou textu

Odkaz Odkaz

Nejprve označte prvek, kterým chcete z vaší stránky odkazovat. Tímto prvkem bývá nejčastěji text nebo obrázek. Po označení klikněte na ikonku „odkaz“, vyplňte URL adresu (viz pravidla pro vkládání URL adresy) a titulek odkazu a klikněte na tlačítko vložit.

Odstranit odkaz Odstranit odkaz

Pokud chcete aktivní odkaz odstranit, tak tento odkaz označte myší a klikněte na tlačítko odstranit odkaz.

Obrázek Obrázek

Nejprve umístíte kurzor v editoru na místo, kam chcete vložit obrázek. Kliknete na ikonku „obrázek“ a zadáte URL adresu (viz pravidla pro vkládání URL adresy), popis obrázku a popis odkazu (popisy nejsou povinné, ale je lepší je vyplňovat). Kliknete na tlačítko vložit. Pokud chcete obrázek zarovnat vůči textu nalevo či napravo, označíte obrázek kliknutím myši a v pravém menu „Styly“ kliknete na požadovanou akci. Aby se obrázek zarovnal vůči textu, musí být umístěn v boxu odstavce (p).

Seznamy Seznamy

Osmá až jedenáctá (4 ikonky) ikonka zleva v editoru jsou ikonky tvorby a správy seznamů. První je zde ikonka pro číselné seznamy, další pro odrážkové seznamy a následují dvě ikonky pro „zanořování“ seznamů. Podrobný popis práce se seznamy viz v nápovědě „Jak tvořit seznamy“.

Vložit z wordu Vložit z wordu

Word je sice vynikající desktopový textový editor, ale pro export textů na web se příliš nehodí. Spolu s textem se přenáší i spousta balastu formátování, které nemusí tak úplně správně komunikovat s předvolenými css styly stránky, a proto je lepší a ve výsledku pro uživatele i jednodušší, formátovat text až přímo v online wysiwyg editoru. Toto skryté formátování se přenáší i tak, že text z wordu pouze zkopírujete do okna editoru. Aby se zabránilo přenosu formátování, klikněte na ikonku „Vložit z wordu“ a váš kopírovaný text nakopírujte do textového pole, které se vám objeví v novém okně. Následně klikněte na „Vložit“ a Váš text bude při zachování obsahu „osekán“ o formátování.

Zpět a vpřed Zpět a vpřed

Tlačítka umožňující vracet se v historii změn dokumentu. Fungují na stejném principu jako obdobná tlačítka např. v programu word.

HTML zdrojový kód HTML zdrojový kód

Některé úpravy textu nejdou nadefinovat přímo přes tlačítka editoru a tak se ke slovu dostává zdrojový kód. Zde můžete editovat stávající texty a přidávat své formátování. K základní práci se zdrojovým kódem stačí znalost několika HTML tagů.

Klávesové zkratky

Odsazení

Odsazení na nový řádek bez toho aniž by se vám objevil další odstavec je možné kombinací kláves Shift + Enter. Kliknutím pouze na enter začnete nový odstavec.

Screenshoty administračního rozhraní

Administrace galerií
Přehledný strom vložených galerií
Přehled fotografií v náhledech
Přehled fotografií v seznamu
Editor textů
Administrace knihy návštěv
Přehled uživatelů
Správa fotografické techniky
Barevné kategorie
Štítky
Hromadné nahrávání fotografií přes FTP
Správa uživatelů a jejich oprávnění